Skriv ut

 

Ledige tomter

Oversikt over ledige tomter i Salten. Ta kontakt med din kommune for utfyllende detaljer. Søknadskjema for kjøp av tomter finnes her.

Velg kommune

Om boliger | Finneidlia | Greplyngveien | Hageneshaugen | Kosmoåsen | Enkelttomter

 

Finneidlia 2

Finneidlia ligger ca 3 km fra Fauske sentrum, men bare ca. 400 m fra Finneid skole med tilhørende idrettsanlegg. Feltet ligger mellom boområdene Hauan og Finneid med ryggen mot Finneidfjellet. Turmulighetene er meget gode. Feltet har meget god utsikt mot Fauske sentrum og Fauskevika (sørvest). Tomtene er ca 1 daa. Finneidlia har ikke gjennomgangstrafikk, og det er gang- og sykkelvei langs hovedferdselsveien. Tomteprisen er kr 552 pr kvm. Se for øvrig prisliste og regler for tildeling av tomter nedenfor.


 

 

 

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen