Skriv ut

 

Ledige tomter

Oversikt over ledige tomter i Salten. Ta kontakt med din kommune for utfyllende detaljer. Søknadskjema for kjøp av tomter finnes her.

Velg kommune

Om boliger | Finneidlia | Greplyngveien | Hageneshaugen | Kosmoåsen | Enkelttomter

 

Greplyngveien

Greplyngveien er en del av Hauan boligområde, og ligger ca 2 km fra Fauske bysentrum, som har et bredt tjenestetilbud og gode handels- og næringsmuligheter. Barnehager, skoler, andre offentlige tjenester, handel og buss/tog er tilgjengelig innenfor gang- og sykkelavstand fra Greplyngveien. Samtidig er Greplyngveien markanært med gode turmuligheter rett fra husdørene. Feltet har meget god utsikt mot sør (varierer fra tomt til tomt). Tomtene er rundt 1 daa store. Det er ikke gjennomgangstrafikk i selve Greplyngveien og feltet må derfor beskrives som veldig barnevennlig. Tomteprisen er kr 335 pr m2. Se for øvrig prisliste og regler for tildeling av kommunale tomter nedenfor.
Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen