Skriv ut

 

Ledige tomter

Oversikt over ledige tomter i Salten. Ta kontakt med din kommune for utfyllende detaljer. Søknadskjema for kjøp av tomter finnes her.

Velg kommune

Om boliger | Finneidlia | Greplyngveien | Hageneshaugen | Kosmoåsen | Enkelttomter

 

Kosmoåsen

Kosmoåsen ligger på Kosmo i Valnesfjord, ca 7 km nord for Strømnes sentrum. Nord for Kosmoåsen, også det ca 7 km, ligger Valnesfjord Helsesportssenter. På Strømsnes finnes butikk, skole, helse- og sosialsenter, kiosk mm. Valnesfjord har meget gode tog- og bussforbindelser i retning Bodø og Fauske. Tomtene i Kosmoåsen er spesielt romslige, ca 1,5 daa, og det er mulig å slå sammen to tomter til en ekstra stor. Det er også mulig å dele en tomt i to deler a ca 0,75 daa. Kosmo er ei landbruksgrend og Kosmoåsen tilbyr leieareal for åkre, stallplass og annen tilrettelegging for de som kjøper tomt. Det er særdeles gode turmuligheter i området, og Sjunkhatten nasjonalpark og andre naturperler er meget nært. Prisen er kr 345 pr kvm for ferdig opparbeidet tomt. Kosmoåsen selges av Dahl Bygg AS, se for øvrig www.dahlbygg.no.
Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen