Skriv ut

 

Ledige tomter

Oversikt over ledige tomter i Salten. Ta kontakt med din kommune for utfyllende detaljer. Søknadskjema for kjøp av tomter finnes her.

Velg kommune

Næringsareal | Søbbesva/Vestmyra | Krokdalsmyra | Strømsnes

 

Næringsareal

Fauske kommune legger vekt på å tilby et bredt spekter av næringstomter og næringsarealer. Kommunen ønsker også å legge til rette for mineralindustrien og etablering av ny mineralrelatert virksomhet. Fauske kommune kan tilby store og små næringstomter i hele kommunen. Vi har også tomter som er regulert til kombinert nærings- og boligformål. Fauske ligger sentralt langs E6 og god veiforbindelse til Bodø over RV 80. Fauske har jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo og en velfungerende intermodal godsterminal for omlasting mellom tog og bil. Posten Norge/Bring har også en pakkesorteringsterminal på Fauske. På Finneid har kommunen en dypvannskai og det er sjøverts-forbindelse via Saltstraumen til resten av landet, Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn. For samtlige næringsarealer gjelder at de omsettes til markedspris. Ved interesse for bedriftsetablering på nedenstående næringsarealer eller ønsker om arealer som ikke er nevnt nedenfor må kommunen og FAUNA (Fauske kommunes nærings- og utviklingsselskap) kontaktes for nærmere tilrettelegging og klargjøring med mer.


Private ledige næringsarealer:

Private næringstomteselgere kan få informere gratis om sine tilbud på denne siden. Forutsetningen er nøktern og saklig informasjon som selger selv utarbeider. Kun bygge- /salgsklare tomter med godkjent reguleringsplan kan beskrives her, ikke prosjekter som enda er i en godkjenningsprosess. Informasjon om tomtene må inneholde kontaktinfo og selger må selv besvare henvendelser fra potensielle kjøpere.Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen