Skriv ut

 

Ledige tomter

Oversikt over ledige tomter i Salten. Ta kontakt med din kommune for utfyllende detaljer. Søknadskjema for kjøp av tomter finnes her.

Velg kommune

Næringsareal | Søbbesva/Vestmyra | Krokdalsmyra | Strømsnes

 

Krokdalsmyra

På krokdalsmyra er kommunen i ferd med å regulere et areal nord for Terminalveien til næringsformål. Området vil sannsynligvis være ferdig regulert i løpet av 2014. Krokdalsmyra har de senere år opplevd en voldsom utvikling. Her har COOP Nordland etablert sin handelspark og Byggmakker har etablert et varehus her. Krokdalsmyra er også i umiddelbar nærhet til jernbane og godsterminal. Det er planer for at en ny trase for E6 utenom Fauske sentrum vil gå i nærheten av dette nærings/industriområdet. Se vedlagte PDF for kart/bilder og forklaring av hva som er ledig og ikke ledig areal.

 

 

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen