Skriv ut

 

Ledige tomter

Oversikt over ledige tomter i Salten. Ta kontakt med din kommune for utfyllende detaljer. Søknadskjema for kjøp av tomter finnes her.

Velg kommune

Næringsareal | Søbbesva/Vestmyra | Krokdalsmyra | Strømsnes

 

Søbbesva/Vestmyra

På Søbbesva/Vestmyra har Fauske kommune regulert to store arealer til næringsformål. Det er i dag etablert næringsaktivitet i deler av disse to arealene av variert type og omfang, men betydelige områder er fortsatt ledige og kan relativt raskt opparbeides til ønsket formål. Se PDF filer for visuell framstilling av området samt oversikt over ledige arealer. Det er planer for å etablere en ny trase for RV 80 utenom Fauske sentrum i nær tilknytning til dette området.

I tillegg ligger et større areal mot nord i tilknytning til E6 inne i arealplanene til kommunen for næringsformål. Dette området er fortsatt ikke regulert men en reguleringsplan vil kunne utarbeides relativt raskt (i løpet av en 6-12 måneders periode). Arealene omsettes til markedspris.Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen