Skriv ut

 

Gebyr

Kommunestyret gir forskrift om gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utarbeiding av kart, attester og for andre arbeid som kommunen utfører etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Gebyret kan også omfatte utgifter kommunen har til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn.

 

Fauske kommune

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2016

Komplett gebyrregulativ 2016

 

Gildeskål kommune

Gebyrregulativ byggsaker/fradeling/plan/oppmåling

 

Hamarøy kommune

Gebyrregulativ - bygg

Komplett gebyrregulativ

 

Saltdal kommune

Komplett gebyrregulativ 2016

 

Steigen kommune

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2014

Komplett gebyrregulativ 2014

 

Sørfold kommune

Gebyrregulativ - bygg

Komplett gebyrregulativ

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen