Skriv ut

 

Informasjon om byggesak


På disse sidene finner du blant annet informasjon om byggesak og hvordan du går frem dersom du skal bygge, rive eller bare sette inn et nytt vindu. I menyen til venstre kan du velge utfyllende informasjon om de forskjellige søknadstypene. Ønsker du et raskt og enkelt svar på om behandlingsform kan du velge i listen nedenfor.

Faktaark om byggesaksreglene som tredde i kraft 1. juli 2015


Hva skal du bygge?

Lista med snarveier til informasjon for de forskjellige tiltakene blir oppdatert fortløpende.

 

Send byggesøknaden inn via internett?

Send inn byggesøknaden din via Internett med gratistjenesten ByggSøk. Ved å bruke ByggSøk sikrer du bedre kvalitet av søknaden og dermed raskere behandling i kommunen.

Send søknad her

 

Hvordan få lavere gebyr på byggesaken din?

Byggesaksbehandlingen i kommunene drives etter selvkostprinsippet. De kommunale gebyrene kan samlet dekke kommunenes kostnader ved byggesaksbehandling og tilsyn. I byggesaken og byggeprosessen kan man gjøre flere ting som letter kommunens saksbehandling og dermed gir lavere gebyr.Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen