Skriv ut

 

 

Ansvarsrett

Alt bygge- og anleggsarbeid skal ha en eller flere ansvarshavende. Ansvarshavende er ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene for at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende bestemmelser. I hovedsak er det bare godkjente firma som gis ansvarsrett, men skal du bygge ditt eget hus er det mulighet å søke om ansvarsrett selv.

Følgende ansvarsfunksjoner skal følge en søknad

  • Ansvarlig søker (SØK)
  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)
  • Ansvarlig utførende (UTF)

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig kontrollerende skal kun sendes inn når det er krav om uavhengig kontroll, jf Byggesaksforskrioftens §§ 14.2 og 14.3.

Alt bygge- og anleggsarbeid skal ha en eller flere ansvarshavende.Ansvarshavende er ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene for at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende bestemmelser. I hovedsak er det bare godkjente firma som gis ansvarsrett, men skal du bygge din egen bolig eller fritidsbolig/hytte er det mulighet å søke om ansvarsrett selv.

Regelverket som gjelder for ansvarsrett er

 

Ansvarlig søkers oppgaver

Når du har valgt deg en ansvarlig søker, vil søkeren hjelpe deg i form av å utarbeide søknaden. Den ansvarlig søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, reguleringsbestemmelser og eventuell annen informasjon. Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt. Krav til ansvarlig søker finner du i Byggesaksforskriftens § 12-2.

 

Ansvarsrett selv = Personlig ansvarsrett for selvbygger

Det kan gis ansvarsrett for utførelse til selvbyggere på egen bolig eller firtidsbolig/hytte. Du finner følgende beskrivelse av krav til selvbyggeren i Byggesaksforskriftens § 6-8:

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1.

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen