Skriv ut

 

Informasjon om byggesak

 

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte mellom deg (tiltakshaver) og din representant (ansvarlig søker) og kommunens saksbehandler, for å gjennomgå dine ideer til ditt byggeprosjekt. Du kan be om slikt møte når du har en ide om å bygge noe. Kommunen kan også be om forhåndskonferanse med deg når den mener at det er behov for å avklare byggeprosjektet i god tid før byggesak blir sendt til kommunen.


Hvordan kan du bestille forhåndskonferanse?

Ta kontakt med din kommune for å bestille forhåndkonferanse.


Hvem deltar i en forhåndskonferanse?

Du som tiltakshaver og din representant (ansvarlig søker) deltar. Fra kommunen møter byggesaksbehandler som kan innkalle andre myndigheter der det er behov for at de deltar i møtet.


Hva bør jeg ha med til forhåndskonferansen?

Du bør ha kommet så langt i planlegging av byggeprosjektet ditt at du kan sende en skisse til kommunen på forhånd eller at du kan vise dette i møtet.


Hva skjer i forhåndskonferansen?

I forhåndskonferansen gir partene hverandre gjensidig informasjon, slik at du og din ansvarlige søker skal få oversikt over hvilke muligheter som regleverket gir for det byggeprosjektet du har tenkt å gjennomføre. I møtet kan det avklares

  • hvilke søknadstype tiltaket kommer inn under
  • om tiltaket kan fritas fra søknadsplikt
  • om tiltaket krever dispensasjon fra regelverk.

 

Kommunen gir informasjon om saksgangen, behandlingstid og gjeldende gebyrer så langt som det er mulig.


Referat fra forhåndskonferans

Kommunen skriver referat fra møtet. Referatet leveres ut på slutten av møtet eller sendes ut etter møtet til alle partene som deltok. Referatet er veiledende, men ikke bindene for videre saksbehandling.


Aktuelle linker

Plan- og bygningslovens § 21-1

Forskrift om byggesak § 6-1

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen