Skriv ut

 

Skjema

 

Velg kommune


*
Alle felt merket med * må fylles ut.

Kryss av for hva bestillingen gjelder: *
Situasjonskart (papirkart)
Situasjonskartet er et detaljert, teknisk papirkart som viser situasjonen til en eiendom og området rundt. Kartet kan inneholde bl.a: bygninger, veier, høydekurver, jernbane, vann, eiendomsgrenser, plangrenser. I tillegg medfølger planbestemmelser, naboliste, samt informasjon om eiendommens areal.
Teknisk VA-kart
Oversikt over vann og avløp i området omkring en valgt eiendomsadresse.
Digital prosjekteringspakke - (gebyr)
Prosjekteringspakke inneholder digitale kartdata som trengs ved prosjektering av bygninger. En prosjekteringspakke omfatter som regel kun den aktuelle eiendommen med tilhørende naboer.
Digitalt kartsalg - (gebyr)
Dataene inneholder digitale kartdata over et større område, og som trengs ved (om)regulering.


 
Kartformål:
Eiendomsadresse:
*
Gnr:
*
Bnr: * :
Seksjonsnr:
Festenr:
Annet:

 Samme som postadresse

Postadresse:

Fakturaadresse:

Navn / firmanavn: *
Navn / firmanavn:
Gateadresse/stedsnavn: *
Adresse:
Postnr: *
Postnr:
Poststed: *
Poststed:
Telefon:
E-post: *


Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen