Skriv ut

 

Gebyr

Kommunestyret gir forskrift om gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utarbeiding av kart, attester og for andre arbeid som kommunen utfører etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Gebyret kan også omfatte utgifter kommunen har til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn.

 

Fauske kommune

Komplett gebyrregulativ 2021

 

 

 Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen