Skriv ut

 

Informasjon, kart- og oppmåling

 

Generell informasjon

På denne siden finner du bl.a. informasjon om fradeling av eiendom, grensejustering, grensepåvisning, seksjonering, sammenslåing av eiendommer og adressering. Du kan skaffe deg et kartutsnitt over et område via kartlinken nedenfor. I menyen til venstre kan du velge utfyllende informasjon om de forskjellige sakstypene eller du kan velge i listen:


Velg tjeneste i listenKartportal for Salten


Bestilling av kartÅpningstider

Kart- og oppmåling har åpent hver dag i alle kommunene. I noen kommuner er det redusert åpningstid om sommeren.

*
Alle felt merket med * må fylles ut.

Kryss av for hva bestillingen gjelder: *
Situasjonskart (papirkart)
Situasjonskartet er et detaljert, teknisk papirkart som viser situasjonen til en eiendom og området rundt. Kartet kan inneholde bl.a: bygninger, veier, høydekurver, jernbane, vann, eiendomsgrenser, plangrenser. I tillegg medfølger planbestemmelser, naboliste, samt informasjon om eiendommens areal.
Teknisk VA-kart
Oversikt over vann og avløp i området omkring en valgt eiendomsadresse.
Digital prosjekteringspakke - (gebyr)
Prosjekteringspakke inneholder digitale kartdata som trengs ved prosjektering av bygninger. En prosjekteringspakke omfatter som regel kun den aktuelle eiendommen med tilhørende naboer.
Digitalt kartsalg - (gebyr)
Dataene inneholder digitale kartdata over et større område, og som trengs ved (om)regulering.


 
Kartformål:
Eiendomsadresse:
*
Gnr:
*
Bnr: * :
Seksjonsnr:
Festenr:
Annet:

 Samme som postadresse

Postadresse:

Fakturaadresse:

Navn / firmanavn: *
Navn / firmanavn:
Gateadresse/stedsnavn: *
Adresse:
Postnr: *
Postnr:
Poststed: *
Poststed:
Telefon:
E-post: *


Saltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen