Skriv ut

 

Gebyr

Kommunestyret gir forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart, attester og for andre arbeid som kommunen utfører etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet.


Fauske kommune

Komplett gebyrregulativ 2018 [PDF]

 

Saltdal kommune

Gebyrregulativ oppmåling 2013

Komplett gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling m.m. 2013

 

Steigen kommune

Gebyrregulativ for oppmåling m.v. 2014

Komplett gebyrregulativ 2014

 

Sørfold kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Hamarøy kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativSaltenkom.no - Infoportal for kommunene i Salten. Utvikling: Jan Ivar Karlsen